Idea

Projektowanie komunikacji to nowa specjalność na „starym” kierunku filologia polska w Akademii Techniczno-Humanistycznej. My – to pracownicy Katedry Polonistyki i Katedry Pedagogiki.

Co filologia polska ma wspólnego z komunikacją? Podstawowe, kierunkowe przedmioty polonistyczne dotyczą wiedzy o języku i literaturze.

Umiejętność analizy systemu i funkcjonalnych odmian języka oraz struktury i zróżnicowanych funkcji społecznych tekstu literackiego (poznawczej, ludycznej, dydaktycznej, perswazyjnej) pozwala na lekturę i racjonalną ocenę wszystkich innych wypowiedzi i tekstów językowych i tekstów kultury pojawiających się w różnych przestrzeniach komunikacji społecznej (gatunki i formy radiowe, filmowe, telewizyjne, internetowe; popkultura, reklama, propaganda, publicystyka społeczno-polityczna, teksty informacyjne i popularnonaukowe).

Współczesna komunikacja społeczna (językowa, literacka, kulturowa) realizuje się za pośrednictwem coraz bardziej zaawansowanych technologicznie mediów. Media (masowe lub spersonalizowane) mają istotny wpływ na sposób konstruowania tekstów w języku polskim, ich zawartość znaczeniową i sposób odbioru. To właśnie pod ich wpływem zmienia się leksyka i cechy strukturalne współczesnej polszczyzny, modyfikują się tradycyjne i wyłaniają nowe gatunki językowe oraz audiowizualne, powstają nowe środki artystycznego wyrazu i perswazji. Coraz wyraźniejsza staje się współzależność kultury duchowej i techniki, poetyki tekstów (estetycznych, ludycznych, perswazyjnych, informacyjnych) i technologii nowych multimediów, a wiedza o komunikacji stosowana jest powszechnie w praktykach społecznych.

Uważamy, że obecnie nie ma obszaru życia społecznego, organizacji, instytucji czy zjawiska, które nie wymagałyby analizy i konstruowania własnej, wyróżnialnej dla środowiska tożsamości komunikacyjnej – aby móc efektywnie funkcjonować na rynku komunikacji. I nie ma przy tym znaczenia, czy myślimy o firmach, organizacjach społecznych, instytucjach państwowych czy też uniwersytetach lub szkołach wyższych; każdy indywidualny czy zinstytucjonalizowany uczestnik komunikacji potrzebuje swojego niepowtarzalnego oblicza i funkcjonującej komunikacji wewnętrznej, gdyż bierze udział w komunikacjach, czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie.

Wiedza z zakresu teorii i praktyki komunikacji, wiedza o technologicznym i antropologicznym sposobie oddziaływaniu przekazu multimedialnego, o projektowaniu wizerunku organizacji/instytucji/firmy/ oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacjach komunikacyjnych stanowi podstawę specjalności projektowanie komunikacji.

Specjalność ta powstała w efekcie rozwinięcia i radykalnego przeformułowania poprzedniej: medialnej z podstawami dziennikarstwa. Absolwentki i absolwenci poprzedniej specjalności pracują w gazetach, radiu, telewizji i w agencjach reklamy; piszą i redagują teksty, zajmują się public relations i copywritingiem, projektują strategie reklamowe i tożsamość komunikacyjną firm i instytucji. Chcemy, aby to właśnie oni prowadzili zajęcia warsztatowe na nowej specjalności. Istotny udział w przygotowaniu nowego programu miała ścisła współpraca z zespołem profesora Michaela Fleischera z Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującego się teorią komunikacji oraz prowadzącego specjalność communication design/projektowanie komunikacji na studiach dziennikarskich i kulturoznawczych, wywodzących się z polonistyki. W rozwijaniu naszej specjalności wykorzystywać będziemy badania naukowe, programy studiów i metody dydaktyczne tego zespołu. Obserwując rosnące zainteresowanie taką formułą studiów w najbliższym czasie planujemy utworzenie nowego kierunku studiów.