„KiJ”

Nasz zespół często zajmuje się również redakcją monografii naukowych i punktowanych czasopism – zarówno uczelnianych jak i konkursowych, w tym „Kultury Popularnej” i „Kultury Współczesnej”. Jesteśmy pomysłodawcami i twórcami (wspólnie z prof. Zofią Kaletą-Kowalik) czasopisma „Media i Społeczeństwo” (7 pkt.). Od stycznia 2014 wydajemy serię „Komunikacja i Język”, która obok tradycyjnej wersji, ma również elektroniczną.

Co to jest KiJ?

Komunikacja i Język to seria wydawnicza Zespoły Teorii i Praktyk Komunikacji. Funkcjonuje jako forum wymiany myśli na temat zjawisk związanych z szeroko rozumianą komunikacją (komunikowaniem/komunikowaniem się). To właśnie różnorodne spojrzenie na kwestię komunikacji i różnorakie pojmowania języka stanowi istotę KiJ-a: choć każdy tom poświęcony jest jakiemuś „uściślonemu” tematowi, to do publikacji zapraszani są autorzy reprezentujący różne dyscypliny humanistyki, mogący sobie pozwolić na „swoje”, nawet odmienne od powszechnie akceptowanych i modnych, ujęcie danej kwestii. Zasada jest jedna: jeśli KiJ ma być forum (wymiany myśli, upowszechniania poglądów, swobody interpretacji, dyskusji nad…), to niech będzie ono otwarte. Przecież każdy KiJ ma dwa końce…

Ludzie

Redaktor: Jarosław Pacuła

Archiwum

vol. 1: Poetyka gestów
vol. 2: Pętla czasu. Język i kultura
vol. 3: W kontakcie
vol. 4: Teksty i preteksty

Tematyka

Poetyka gestów. Język – literatura – kultura to pierwszy tom serii Komunikacja i Język. Teksty w nim zamieszczone skupiają się na geście jako sposobie pozawerbalnym sposobie komunikowania i komunikowania się. Na tom składa się jedenaście artykułów – siedem językoznawczych, trzy literaturoznawcze i jeden dotyczący społeczno-komunikacyjnych aspektów działań korporacji. Wśród autorów znajdują się między innymi: Igor Borkowski (SWPS), Jerzy Paszek (UŚ), Aneta Załazińska (UJ) i Anna Jelec (UAM). Teksty recenzowali: Tomasz Stępień, Katarzyna Skowronek, Margerita Mładenowa i Walentyn Geszew. Redaktorami tomu są: Tomasz Bielak, Lidia Romaniszyn-Ziomek, Jarosław Pacuła.

Pętla czasu. Język i kultura jest drugim tomem serii Komunikacja i Język. Składa się na niego osiem tekstów, których tematem przewodnim jest czas jako jedna z głównych wartości wyznaczających tożsamość kulturową. Głos w dyskusji zabrali między innymi: Małgorzata Smereczniak (UŚ), Mateusz Szubert (UO), Piotr Kładoczny (UZ), Trifon Bożydarow (Uniwersytet Sofijski) i Dimitrina Hamze (Uniwersytet w Płowdiwie). Recenzentami tekstów są: Michał Łabaszczuk, Tomasz Stępień, Kalina Bahneva. Tom zredagował Jarosław Pacuła.

W kontakcie. Język i komunikacja jest trzecim tomem serii Komunikacja i Język. Opublikowane w nim teksty mają interdyscyplinarny charakter, ale wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana komunikacja, a w zasadzie tym razem jeden jej aspekt – kontakt między uczestnikami dyskursu. W tomie pojawiają się artykuły dotyczące komunikacji medialnej (Krzysztofa Babickiego, Marty Dzierzy i Tomasza Bielaka) oraz anglojęzyczne artykuły traktujące o komunikacji językowej w sytuacji wielojęzyczności (m.in. Beaty Webb, Alicii Vallero z Bond University w Gold Coast oraz Lisy Pudsey z JET English College w Sydney). Redaktorami trzeciego tomu są Jarosław Pacuła i Katarzyna Ożańska-Ponikwia, z kolei recenzentem tekstów jest Grzegorz Ptaszek – prezes PTEM.

Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu to kolejny – czwarty już – tom serii wydawanej przez Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji (wydanie w październiku 2016 r.). Gromadzi teksty powstałe na bazie dyskusji, jaka odbyła się w kwietniu 2015 roku w oświęcimskim ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W książce znalazły się m.in. artykuły Piotra Drzewieckiego (UKSW), Agnieszki Przybyły-Dumin (Muzeum ‘Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie’), Ireneusza Gielaty (ATH), Wioletty Hajduk-Gawron (UŚ), Marka Cieślińskiego (WSZOP w Katowicach) i Radosława Folgi (PWSZ w Oświęcimiu). Redaktorem tomu są Jarosław Pacuła.

Sieć znaczeń. Komunikacja ikoniczna i językowa (numer planowany na pierwszą połowę 2018 r.)

Wymogi redakcyjne

ważne: zasady przygotowywania publikacji – KiJ