Tomasz Stępień

Jestem „gorolem” – pochodzę z Zagłębia Dąbrowskiego, studiowałem i pracowałem zawodowo na Uniwersytecie Śląskim – oraz trochę „góralem”, od 2002 roku mieszkam w Bielsku-Białej i współtworzę polonistykę na ATH. Jako badacza i nauczyciela akademickiego (promotora prac licencjackich i magisterskich) interesuje mnie multimedialna komunikacja kulturowa – przestrzeń, w której literatura piękna wchodzi w niebezpieczne związki z massmediami, rozrywką i szeroko rozumianą polityką. W swojej pracy magisterskiej (Uniwersytet Śląski – 1976) szukałem powiązań między programem poezji Nowej Fali a poetyckimi realizacjami i kontekstem politycznym lat osiemdziesiątych. Mój sposób lektury tekstu literackiego
(i szerzej – tekstów kultury) kształtował się dzięki wspólnym badaniom poezji skamandryckiej, prowadzonym w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem profesora Ireneusza Opackiego.W rozprawie doktorskiej zająłem się twórczością Tuwima, obserwując związki między jego liryką, satyrą i kabaretem w kontekście kultury popularnej międzywojnia (Kabaret Juliana Tuwima – Katowice 1989). Z kolei książka habilitacyjna O satyrze (Katowice 1996) to próba całościowego oglądu różnych form i przejawów satyry i satyryczności w polskiej kulturze literackiej XIX i XX wieku. Zabawa – polityka – poetyka (Katowice 2003) dotyczy relacji między kształtem artystycznym oraz polityczną i zabawową rolą szeroko rozumianych tekstów literackich w kulturze polskiej XX wieku. W książce Gałczyński i media (Katowice 2005) ujmuję twórczość K. I. Gałczyńskiego w perspektywie multimedialnej komunikacji kulturowej XX wieku (prasa, radio, film), wskazując zarazem na uwikłanie poezji i prozy autora Niobe w społeczno-polityczne konteksty dwudziestolecia międzywojennego i lat powojennych. Obecnie pracuję nad książką Góry i kultura – będzie w niej mowa o różnorodnych tekstach kultury (literatura, czasopisma, filmy, strony, serwisy i portale internetowe) poświęconych alpinizmowi i turystyce górskiej.
Tematy pisanych pod moim kierunkiem prac licencjackich i magisterskich – na ogół sugerowane przez samych studentów – obejmują zagadnienia dotyczące „tradycyjnej” literatury (zwłaszcza popularnej) oraz problematykę tekstów i gatunków tworzonych przez nowe media. Prywatnie lubię kobiety (zwłaszcza jedną…), góry i psy (koty zresztą też).