Tomasz Bielak

Jestem gliwiczaninem; filologię polską studiowałem na Uniwersytecie Śląskim w latach 1997-2002. Tam obroniłem pracę magisterską (Poetyka kontynuacji w Potopie Henryka Sienkiewicza – 2002), a następnie  doktorską: Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa) – 2008. Z bielską polonistyką jestem związany od początku jej istnienia, a w 2009 zostałem adiunktem w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym medioznawstwem i kulturoznawstwem, prowadzę także zajęcia z literatury popularnej. Jestem autorem monografii poświęconej prozatorskiej twórczości Macieja Słomczyńskiego oraz zbioru szkiców medioznawczych Opcje odbioru (2012), redaktorem 10 książek, w tym Zmierzchu Telewizji. Przemiany medium – antologii tłumaczeń niepublikowanych wcześniej tekstów poświęconych telewizji, którą przygotowałem razem z Mirosławem Filiciakiem (USWPS) i Grzegorzem Ptaszkiem (AGH).
Aktualnie pracuję nad rozprawą habilitacyjną zagadnieniom związanym z modelami odbiorczymi treści internetowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń. W 2016 roku byłem odpowiedzialny za redakcję jednego z tematycznych numerów „Kultury Popularnej” pt. Archeologia maszyn.

. Na początku 2017 ukazała się antologia Media.pl Badania nad mediami w Polsce – zbiór kilkunastu artykułów wybitnych polskich medioznawców. Od kilku lat jestem opiekunem Koła Naukowego Polonistów.