Jolanta Szarlej

Z urodzenia jestem tarnogórzanką, ponad ćwierć wieku mieszkałam w Sosnowcu, a od kilkunastu lat pracuję w Bielsku-Białej, rodzinnie związana jestem z Krakowem. O wyborze studiów na Uniwersytecie Śląskim zadecydowała przede wszystkim… miłość do koni. W latach osiemdziesiątych XX w. właśnie ta polska uczelnia posiadała prężnie działający klub jeździecki w Zbrosławicach i  największą w kraju ujeżdżalnię. Działalność w kilku organizacjach studenckich dawała mi radość kształtowania rzeczywistości i satysfakcję z pracy społecznej. Za całokształt dokonań naukowych, a  zwłaszcza za pracę społeczną otrzymałam z rąk Prezydenta RP, Lecha Wałęsy, wyróżnienie Fundacji Primus inter Pares. Studia magisterskie (1986-1991) zamknęłam obroną pracy magisterskiej poświęconej słowotwórstwu czasowników, studia doktoranckie (1993-1998) – obroną pracy doktorskiej o epifaniach biblijnych. Na bielskiej polonistyce pracuję od początku, czyli od 2002 r. Jestem adiunktem w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji. Prowadzę zajęcia z przedmiotów językoznawczych. Rokrocznie prowadzę wykłady dla polonistów z ośrodków zagranicznych, współpracujących z ATH w ramach programu Erasmus (Sofia, Płowdiw, Ostrawa, Brno, Rużomberok). Moje naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problemów języka religijnego, zwłaszcza języka biblijnego, o czym świadczą moje publikacje: dwie monografie – Epifanie biblijne oraz Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu, a także kilkadziesiąt artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. W tej chwili kontynuuję badania nad językowym obrazem świata w Biblii Hebrajskiej. Za rzecz wielkiej wagi uważam stworzenie studentom bielskiej polonistyki warunków do wszechstronnego rozwoju, stąd moje zaangażowanie w pracę Koła Naukowego Humanistów. Jego owoce to m.in. organizacja konferencji studencko-naukowej pt. Kobiety i kobiecość w kulturze chrześcijańskiej i mozaizmie – zderzenie religii, zderzenie kultur oraz wydanie książki pt. Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Jestem członkiem Komitetu Redakcyjnego pisma „Świat i Słowo”, a także Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Komisji Językoznawstwa PAN oraz uczestnikiem Studium Wiedzy o Klasycznym Języku Hebrajskim i  Interpretacji Biblii. Kocham konie, góry i wszelkie „starocie” – od starej porcelany poczynając, a na polifonicznej muzyce renesansu kończąc. W czasie wolnym od zajęć najłatwiej mnie spotkać w  ruinach lub muzeach.