Ewelina Gajewska

Jestem żywczanką, filologię polską studiowałam w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 r. obroniłam pracę magisterską z językoznawstwa, poświęconą analizie imion chrzestnych mieszkańców Żywca-Zabłocia na tle przemian socjolingwistycznych regionu. Od 2003 roku pracuję na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. Prowadzę zajęcia językoznawcze, a także z komunikacji perswazyjnej. Interesuję się językiem polskiej reklamy, a zwłaszcza jego przemianami od XIX w. aż po czasy współczesne. Problematyce kształtowania się polskiego dyskursu reklamowego poświęciłam swoją rozprawę doktorską obronioną w roku 2012. Obecnie przygotowuję monografię związaną właśnie z tymi zagadnieniami.