Dydaktyka

WIEDZA DOTYCZYĆ BĘDZIE:

ARCHITEKTURY I DESIGNU INFORMACJI
REKLAMY I PUBLIC RELATIONS
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
INTERDYSCYPLINARNYCH STRATEGII KOMUNIKACYJNYCH
TEORII KOMUNIKACJI W ŚRODOWISKACH STARYCH I NOWYCH MEDIÓW

CO NA TYCH STUDIACH?

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM KNOW-HOW
SZYBKIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POTRZEB RYNKU
NAUKA PRACY W ZESPOLE
MEDIA CAMP
ORGANIZOWANIE PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNEJ FIRM I INSTYTUCJI
KREATYWNOŚĆ, MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI

PO STUDIACH MOŻECIE PRACOWAĆ W:

DOMACH MEDIOWYCH
REDAKCJACH PORTALI INTERNETOWYCH
DZIAŁACH PUBLIC RELATIONS I MARKETINGU
AGENCJACH REKLAMY
DZIAŁACH HR DUŻYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBORSTW
WSZĘDZIE TAM, GDZIE POTRZEBNA JEST SKUTECZNA KOMUNIKACJA