Nowe

Terminy konsultacji – semestr letni 2016

Szanowni Państwo,

w zakładce kontakt znajdują się aktualne terminy dyżurów pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji. Uprzejmie proszę regularnie weryfikować te informacje ze względu na trwającą optymalizację planu zajęć.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora na naszym Wydziale!

Z radością informujemy, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów z siedzibą w Warszawie, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 23 listopada 2015 roku Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu ATH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Mamy nadzieję, że nasi najlepsi absolwenci zdecydują się na kontynuowanie pracy naukowej właśnie w ATH.

Wykład obieralny odwołany 30.11.2015

Uprzejmie informuję, że 30.11.2015 wykład w ramach kursu Fotografia – historia i metody interpretacji zostaje odwołany. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji zainteresowanym.
pozdrawiam
tomek bielak

#projekt:komunikacje vol. 5

23 lisopada 2015 spotkaliśmy się  w Galerii ATH. Rozmowa dotyczyła pierwszego, polskiego tłumaczenia i wydania książki Christophera Lascha „Kultura narcyzmu”. W spotkaniu udział wzięli dr Grzegorz Ptaszek (AGH) – tłumacz i redaktor, prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata oraz dr Tomasz Bielak (ATH). Spotkanie miało kameralny charakter, ale dyskusja okazała się inspirująca i ciekawa. Wśród wielu poruszanych tematów dyskutowano m.in o „niefortunności” tytułu, inspiracjach Lascha, jego fascynacji pismami Freuda. Uczestnicy spotkania próbowali również wykorzystać część ustaleń amerykańskiego historyka do analiz współczesnego Polaka.  Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „#projekt:komunikacje”. Szczegóły na www.pk.ath.bielsko.pl oraz na facebookowym profilu projektowania komunikacji.

#projekt:komunikacje vol. 5

23 listopada o godz. 16.30 spotykamy się w Galerii ATH (budynek L, IV piętro, Willowa 2). Tym razem rozmawiamy o pierwszym polskim wydaniu książki Christophera Lascha Kultura narcyzmu. Zaproszenie do rozmowy przyjęli: tłumacz i redaktor polskiego wydania dr Grzegorz Ptaszek (AGH w Krakowie) oraz prof. Ireneusz Gielata (ATH w Bielsku-Białej). Mamy nadzieję, że pojawicie się na spotkaniu – wstęp wolny.

Dyżury pracowników – semestr zimowy 2015-2016

Szanowni Państwo,
w zakładce kontakt pojawiły się aktualne terminy dyżurów pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji. Bardzo prosimy na bieżąco weryfikować terminy – plan zajęć do 20 października jest w trakcie optymalizacji i pracownicy mogą zmienić podane informacji.

Przy okazji – wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim;-)

mały update: – zmieniły się godziny dyżurów. Proszę sprawdzić.

#projekt:komunikacje vol. 4

Spotkamy się z Krystianem Dudkiem w Górkach Wielkich – w ramach #projektu:komunikacje porozmawiamy o wybranych zagadnieniach personal brandingu. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

Do zobaczenia.

Zaproszenie do publikacji – Komunały

Definicja komunału sama wydaje się komunałem – jest to zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane. Sądzimy jednak, że komunały można stratyfikować, klasyfikować, tłumaczyć – istnieje zatem możliwość, by komunał stał się przedmiotem kulturoznawczego, filologicznego, społecznego, medioznawczego namysłu.

Dynamika zmian oraz funkcjonowanie w rzeczywistości zmediatyzowanej (w naszym ujęciu – bez negatywnego waloryzowania) otwiera nowe pola interpretacyjne komunału, a przede wszystkim poszerza jego znaczenie. Oto komunałem mogą stawać się nie tylko wypowiedzi polityków czy celebrytów, rozmowy na przystanku autobusowym, ale również wyjątkowo popularne i nośne znaczeniowo memy internetowe, sposoby zapisu informacji, określony model konstruowania hasła reklamowego czy informacje lokowane coraz częściej w produkcjach określanych mianem Quality TV. Deprecjonowane komunały obecne są w trwającym od kilkunastu miesięcy sporze o status polskiej humanistyki i edukacji w ogóle („humanistyka jest potrzebna”), pojawiają się (jako kontekst) w debatach dotyczących „polityki różnicy” („musimy być tolerancyjni”), stanowią również istotne zaplecze w debacie dotyczącej geopolityki europejskiej („świat powinien reagować na wszelkie przejawy agresji”). Nie zależy nam wyłącznie na piętnowaniu lub krytykowaniu formuł, które kojarzą się z komunałami.

Liczymy na interesujące teksty, interpretacje o zmianach komunikacyjnych, jakie zachodzą „tu i teraz”, czekamy na artykuły poświęcone analizie konkretnych komunałów lub prace traktujące komunał jako punkt wyjścia do analizy, omówienia istotnych zmian w regularnym „wynajdywaniu codzienności”. Publikacja będzie recenzowana.

Istotne terminy i informacje:

a/ na artykuły czekamy do 20 maja 2015

b/ objętość max. 20 tys. znaków

c/ informacja zwrotna z wynikami recenzji:  10 lipca 2015

d/  data publikacji najpóźniej: październik 2015

e/ przygotowanie publikacji do druku znajdziecie Państwo tutaj.